Products
thumb
thumb
thumb
thumb
Aniline

Product Name: Aniline

Synonyms: ai3-03053; Amino-benzen; Aminophen; Anilin; anilin(czech); Anilina; Anilina (italian,polish); Aniline reagent

 CAS: 62-53-3

 MF : C6H7N

 MW: 93.13

 EINECS: 200-539-3

+86 13283888407